Programs » Education Program

Education Program

Doono Tageerda La-talinta Xuquuqda Kireystyasha permalink

Barnaamijka waxbarasho ee Tenants Union waxuu kireystayaasha ka caawineysaa in ay helaan aqoon iyo maclumaad siineysa iyaga iyo qoysaskooda hooy nabadeed. Tenants Union waxey awood siineysaa kireystayaasha talibixin, waxbarasho, iyo in ay ka caawinto kireystayaasha barashada xuquuqdooda iyo tilaabo qaadis lagu xalinayo mushkilada guriyaha. Waad imaan kartaa ama waad soo waci karta adigoo la hadlaya shaqaale tababaran oo ku siinaya la talin lacag laan kana caawinaya dadka qaba suaalaha ku saabsan qawaniinta mulkiilaha iyo kireystaha iyo wada hadalo strateegiyadeed ee lagaga hortagayo waayista guryaha.

KHADKA TALEFOONKA KIREYSTAAYSHU SOO WACI KARAAN: 206-723-0500

10 am – 12:30pm Isniinta, Talaado, Arbaca & 1:30 – 4 pm Arbaca
Turjubaan luuqad kasta leh ayaad heleysaa. U sheeg la-taliyaha Tenants Union luuqada aad ku hadashid dulqaadna yeelo inta khadka lagu soo xirayo turjubaanka.

Read more on "Doono Tageerda La-talinta Xuquuqda Kireystyasha" »