Programs » Education Program

Education Program

Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà—Nhận Sự Hỗ Trợ Từ Hiệp Hội Người Thuê Nhà permalink

Chương Trình Truyền Đạt Kiến Thức của Hiệp Hội Người Thuê Nhà giúp cho người thuê có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo đảm một nơi ở an toàn cho bản thân và gia đình. TU cung cấp dịch vụ tư vấn, sự hỗ trợ và truyền đạt kiến thức nhằm giúp người thuê nhà được trao quyền, hiểu biết các quyền của mình và tích cực hành động để giải quyết các vấn đề về nhà ở. Các Chuyên Viên Tư Vấn cho Người Thuê Nhà không phải là luật sư nhưng đã được đào tạo để cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn qua điện thoại cũng như tại văn phòng (không cần hẹn trước) để giúp những ai có thắc mắc về luật cho thuê và thuê nhà và bàn về các chiến lược đề phòng việc mất chỗ ở.

Read more on "Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà—Nhận Sự Hỗ Trợ Từ Hiệp Hội Người Thuê Nhà" »