Chương Trình Truyền Đạt Kiến Thức của Hiệp Hội Người Thuê Nhà giúp cho người thuê có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo đảm một nơi ở an toàn cho bản thân và gia đình. TU cung cấp dịch vụ tư vấn, sự hỗ trợ và truyền đạt kiến thức nhằm giúp người thuê nhà được trao quyền, hiểu biết các quyền của mình và tích cực hành động để giải quyết các vấn đề về nhà ở. Các Chuyên Viên Tư Vấn cho Người Thuê Nhà không phải là luật sư nhưng đã được đào tạo để cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn qua điện thoại cũng như tại văn phòng (không cần hẹn trước) để giúp những ai có thắc mắc về luật cho thuê và thuê nhà và bàn về các chiến lược đề phòng việc mất chỗ ở.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ QUYỀN NGƯỜI THUÊ NHÀ: 206-723-0500

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư từ 10:00 sáng đến 12:30 trưa, và thứ Tư từ 1:30 đến 4:00 chiều
Có thông dịch viên cho nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy cho chuyên viên tư vấn cho người thuê nhà biết ngôn ngữ của quý vị là gì và kiên nhẫn chờ đợi để họ kết nối với một thông dịch viên ở đầu dây bên kia.

Văn Phòng Tư Vấn Trực Tiếp

 • Văn Phòng Tư Vấn Columbia City
  Thứ Hai, Thứ Ba từ 1:30 đến 4:00 chiều
  Văn Phòng Hiệp Hội Người Thuê Nhà
  5425 Rainier Avenue S, Phòng B
  Seattle, WA 98118
  Có thông dịch viên cho các ngôn ngữ khác nhau
 • Văn Phòng Vệ Tinh Lake City
  Thứ Năm từ 5:00 đến 7:00 giờ chiều
  Đường Dây Hỗ Trợ Phía Bắc
  12736 33rd Ave NE # 100
  Seattle, WA 98125

Thời khóa biểu của Chương Trình Truyền Đạt Kiến Thức của Hiệp Hội Người Thuê Nhà có thể thay đổi tùy thời điểm. Xin vui lòng vào xem trang web www.tenantsunion.org để biết thông tin mới nhất về giờ giấc phục vụ của chúng tôi.