Support the Tenants Union!

Donate Now Through Network for Good Washington State tenants have won important legal protections, but these rights don't go far enough. Members help build the movement to protect and expand tenants rights and make the promise of safe, healthy, affordable housing a reality.

About Us

Xubinnimadda Tenants Union

Tenants Union waxaa taagero weyn u geysta deeqsiyiinta xubnaheeda iyo tageerayaasha qadariya shaqada ururka Tenent Union. Xubnahu waa awooda xooga siisa shaqada cadaalada guryaha ee Tenents Uionon. Waad ku soo biiri kartaa in aad ka mid noqoto 35 sano shaqo socotay oo wax tar leh iyo guusha xuquuqda kireystayaasha adiga oo xubin ka ah Tenents Union ka Gobolka Washington. Ka mid noqo manta!

Hoos ayaa loo dhimay Lacagta xubin ka noqoshada, iyadoo lagu talinayo in aad bixiso tabaruc ahaan kunkiiba $1 ee dakhliga sanadka ku soo gala. Tusaale, haddii gurigaaga soo gasho $20 kun sannadkii, markaa xubinimada sannadka waxey noqoneysaa $20. Bixi wax kastood awoodo oo macno leh. Xubin ahaan, waxaad fursad u heleysaa in khada xubnaha oo keli ah lagaaga soo celiyo, iyo in aad hesho koley ama kiish ay ku jiraan maclumaadka kireystayaasha, iyo fursado badan ee ku taxaluqa horumarinta qawaniinta kireystayaasha.
Kireystayaasha gobalka Washington waxey ku guuleysteen in ay helaan illani muhiim ah ee dhanka sharciga ah, lakiin, xuquuqahaas ma aha kuwa meel fog gaarey. Xubinnimadu waxey cawintaa dhismo dhaqdhaqaaqa ilaalo iyo sidii la isga difaaci lahaa loona fidiyo xuquuqaha kireystayaasha, balaqaad amaano leh, caafimaad, iyo in laga dhabeeyo helitaan guriyo la awoodi karo. Ma ka mid noqoneysaa xubinnimada ururka Tenents Union?