Know Your Rights » Moving Out

Vacating

Joojinta Heshiiska Kireystaha permalink

Heshiis ka joojinta kireeystaha waa ka duwantahay ka saarista. Joojinta heshiisku waa dhamaadka macaahidada kirada, waxaana la warsanayaa kireystaha in uu baneeyo guriga uu kireystay. Kireystayaashu waxey joojin karaan heshiiska in ay ka baxaan iyagooan la siin amar ka saaris. Ka saaridu waxey ku timadaa amar Maxkamadeed, waana dacwad ku saabsan in kireystahu laga saaro meesha uu kiresytay, haddii ay ku guul-dareystaan in ay ka baxi wayaan.

Kireystayaasha heshiiska bil-bilaha ku jira waa in la siiyo ogeysiis qoraal ah, ugu yaraan 20 casho dhamaadka kiro bixinta ka hor in mulkiilahu joojinayo heshiiska. 20 ka casho ee ogeysiiska ah waxaa sidoo kale loogu yeraa”Ogeysiis Sabab La’aan”. Badanaaba magaalooyinka Washington, mulkillahu uma baahna in uu bixiyo sababta loo weydiisanyo kireystaha in uu ka baxo, wakhtigan xaadirka ah ma jirto waqti kordhin dheeraad ah sida uu qabo sharciyada Gobolka Washington.

Read more on "Joojinta Heshiiska Kireystaha" »