Các Thói Quen Thực Hành Tốt và Mẹo Dành Cho Người Thuê Nhà

1) Ghi Chép Tất Cả Các Nội Dung Giao Tiếp Với Chủ Nhà Thành Văn Bản

Tất cả các yêu cầu sửa chữa phải được thực hiện bằng văn bản (RCW 59.18.070). Luôn luôn giữ một bản sao các văn bản quý vị gửi cho chủ nhà, giữ chứng cứ gửi và nhận thư, và nhớ đòi cho được bản sao của tất cả các văn bản mà quý vị đã ký tên. Quý vị có thể chứng minh rằng bức thư đã được gửi và nhận bằng cách gửi qua email, thư thường hạng nhất, và thư bảo đảm, yêu cầu gửi trả chữ ký của người nhận. Nhớ giữ lại một bản sao để lưu trữ vào hồ sơ của riêng quý vị. Quý vị cũng có thể đưa thư tay và yêu cầu chủ nhà ký tên đề ngày lên bản sao của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu một bên thứ ba đáng tin cậy làm chứng cho việc đưa thông báo đến chủ nhà.

Ghi chép thành văn bản tất cả những thỏa thuận giữa quý vị và chủ nhà và bất cứ lời cam kết nào của chủ nhà đối với quý vị, nhất là về phương thức trả tiền. Tất cả các thỏa thuận phải được ký tên và đề ngày bởi cả hai, quý vị và người chủ cho thuê.

2) Luôn Luôn Lấy Biên Lai Ghi Số Tiền Đã Thanh Toán Cho Chủ Nhà

Luật Tiểu Bang quy định rằng người chủ cho thuê phải đưa biên lai thanh toán tiền thuê (hoặc bất cứ khoản trả nào) lại cho người thuê nếu họ yêu cầu (RCW 59.18.063). Quý vị cũng có thể lập bằng chứng về các khoản thanh toán bằng cách gửi tiền qua thư bảo đảm hoặc làm bản sao của tấm chi phiếu hoặc phiếu chuyển tiền trước khi gửi đến chủ nhà, và gửi cùng một bức thư có ghi rõ số tiền đã trả.

Tránh trả bằng tiền mặt bất cứ lúc nào nếu có thể. Nên thanh toán bằng phiếu chuyển tiền hoặc ngân phiếu thu ngân (cashier’s check) thay vì tiền mặt, và chụp bản sao của phiếu chuyển tiền sau khi điền đầy đủ nhưng trước khi xé rời khỏi cùi phiếu. Mỗi khi có thể, nên ghi vào chi phiếu hoặc phiếu chuyển tiền câu “For [month, year] Rent in Full Only” (Chỉ dành cho việc trả đầy đủ tiền thuê của [tháng, năm]) rồi làm bản sao để lưu giữ. Việc làm này chứng minh rằng khoản thanh toán đó chỉ được sử dụng để trả tiền thuê nhà đầy đủ cho tháng đó và không phải cho các khoản phí khác.

3) Không Được Giữ Lại Tiền Thuê Nhà Nếu Chủ Nhà Không Sửa Chữa

Người thuê nhà phải trả dứt tiền nhà đến tháng hiện tại thì mới có quyền thực hiện các biện pháp trong luật về việc đòi sửa chữa nhà. Thậm chí việc sửa chữa các hỏng hóc hết sức nghiêm trọng, nếu không trả tiền nhà vì bất cứ lý do gì, người thuê đã để lộ kẽ hở cho lý do bị trục xuất. Để biết thêm chi tiết về quyền của quý vị trong việc yêu cầu sửa chữa hỏng hóc, xem phần Sửa Chữa.

4) Việc Trục Xuất Khỏi Nhà Luôn Luôn Phải Thông Qua Thủ Tục Tòa Án

Thông báo trục xuất khỏi nhà bằng miệng hoặc hành động khóa cửa không cho vào nhà là những cách không được chấp nhận ở Tiểu Bang Washington. Tất cả các thông báo phải bằng văn bản và phải tuân theo một quy trình pháp lý cụ thể (RCW 59.12). Quý vị có thể gọi cảnh sát nếu chủ nhà của quý vị khóa cửa nhốt quý vị ở ngoài hoặc vứt đồ tùy thân ra khỏi căn hộ mà không thông qua thủ tục tòa án. Xem phần Thủ Tục Trục Xuất Khỏi Nhà để biết thêm chi tiết.

5) Tìm Nguồn Thông Tin và Sự Trợ Giúp Sớm và Thường Xuyên

Các điều luật cho thuê và thuê nhà không đủ mạnh để bảo vệ đầy đủ cho người thuê nhà. Tất cả các vấn đề về nhà ở cuối cùng đều có thể dẫn đến việc bị trục xuất khỏi nhà, do đó quý vị phải chuẩn bị hành động để tự bảo vệ mình. Khi nào điều kiện cho phép, hãy tìm đến các nguồn thông tin và trợ giúp trước khi vấn đề trước mắt trở thành một vấn đề rắc rối đe dọa đến sự ổn định về chỗ ở của quý vị. Liên lạc với Hiệp Hội Người Thuê Nhà để nhận Dịch Vụ Tư Vấn Về Quyền Của Người Thuê Nhà hoặc xem Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà để biết thêm thông tin về luật pháp, sự công bằng nhà ở và các nguồn trợ giúp khác ở cộng đồng.

6) Lập Hồ Sơ Về Hiện Trạng của Căn Hộ Khi Dọn Đến và Dọn Đi

Quý vị có thể tự bảo vệ mình khỏi phải trả các khoản bồi thường hỏng hóc không đúng sau khi dọn đi bằng cách ghi chép cẩn thận và lưu hồ sơ về hiện trạng của căn hộ khi quý vị dọn đến cũng như khi dọn đi. Chụp ảnh chi tiết lưu lại hiện trạng của căn hộ lúc dọn vào cũng như dọn ra. Chụp kèm với mỗi tấm ảnh một tờ báo có ghi rõ ngày phát hành để chứng minh ngày chụp ảnh. Các thẩm phán của tòa giải quyết các tranh chấp nhỏ có thể không chấp nhận ngày tháng do máy ảnh lồng chụp bởi vì ngày tháng cài đặt trên máy ảnh có thể bị chỉnh sửa theo ý muốn.

7) Chủ Cho Thuê Nhà Chỉ Có Thể Áp Dụng Thực Thi Các Quy Định Có Ghi Trên Bản Hợp Đồng Cho Thuê

Luật pháp không cho phép chủ nhà áp dụng thực thi bất cứ điều kiện nào ngoài các điều kiện được ghi rõ trong bản hợp đồng cho thuê đã ký với quý vị. Theo luật thì chủ nhà cũng không được thay đổi quy định cho thuê nếu thời hạn ghi trong hợp đồng chưa hết. Các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng cho thuê chỉ có thể được thay đổi theo thỏa thuận của đôi bên, bên cho thuê và bên thuê. Khi quyền thuê nhà của quý vị trở thành việc thuê theo tháng, người chủ cho thuê có thể thay đổi quy định (kể cả việc tăng tiền thuê) bằng cách thông báo trước 30 ngày (RCW 59.18.140).

Đọc kỹ bản hợp đồng thuê trước khi ký tên. Người chủ cho thuê có thể áp dụng thực hiện bất cứ cũng như tất cả các điều khoản hợp lý nào có ghi trong bản hợp đồng trừ phi các điều khoản đó đối lập với bất cứ luật nào của tiểu bang hoặc địa phương. Không một điều khoản hợp đồng nào có thể phủ nhận các quyền được ghi trong RCW 59.18.230. Người chủ cho thuê dĩ nhiên sẽ đưa ra các điều kiện cho thuê có lợi cho họ. Tìm hiểu kỹ các điều kiện cho thuê trước khi ký vào bản hợp đồng. Xem phần Các Bản Thỏa Thuận Thuê Mướn để biết thêm chi tiết.

8) Tất Cả Người Thuê Nhà Tại Seattle Có Quyền Đòi Hỏi Việc Trục Xuất Phải Có Lý Do Chính Đáng

Chủ cho thuê nhà ở Seattle phải có một Lý Do Chính Đáng mới được phép trục xuất quý vị ra khỏi nhà (SMC 22.206). Các Lý Do Chính Đáng bao gồm việc không trả tiền nhà, không tuân thủ các điều kiện hợp đồng, thường xuyên trả trễ tiền nhà, và chủ nhà muốn dọn đến ở. Có tổng cộng 18 Lý Do Chính Đáng. Thời gian bắt buộc thông báo trước cho từng Lý Do Chính Đáng được quy định từ 20 đến 90 ngày. Để biết thêm chi tiết, xem phần Trục Xuất Khỏi Nhà. Ở những nơi ngoài giới hạn nội ô thành phố Seattle, nếu người thuê nhà không được bảo vệ bởi một hợp đồng cho thuê có thời hạn cụ thể thì chủ nhà có thể yêu cầu người thuê dọn đi nơi khác trong chỉ 20 ngày sau khi được thông báo bằng văn bản.

9) Thông Báo Bằng Văn Bản 20 Ngày Trước Khi Dọn Ra Khỏi Căn Hộ Thuê và Lưu Giữa Hồ Sơ

Khi dọn ra khỏi căn hộ với hợp đồng thuê theo tháng, người chủ cho thuê phải nhận được văn bản thông báo từ người thuê trước 20 ngày kể từ ngày dọn ra và chấm dứt hợp đồng thuê (RCW 59.18.200). Ví dụ, chủ nhà phải nhận được văn bản thông báo trước ngày thứ 10 của tháng nếu quý vị muốn dọn ra vào ngày 30 của tháng đó (nếu tháng có 30 ngày). Tốt nhất là quý vị gửi thông báo dọn ra vào ngày thứ 8 của tháng hoặc sớm hơn. Nhớ để lại cho chủ cho thuê nhà của quý vị địa chỉ chỗ ở mới của quý vị hoặc địa chỉ của người bạn tin cậy nào trước khi dọn ra.

Quý vị phải dọn ra khỏi căn hộ vào đúng ngày cuối tháng như quý vị đã thông báo. Nếu ở lại thêm ngay cả chỉ một ngày thôi, người chủ cho thuê có thể đòi tiền thuê của quý vị cho cả nguyên tháng tiếp theo. Người chủ cho thuê không bắt buộc phải trả lại tiền nhà cho số ngày dọn ra sớm, nhưng quý vị có thể đàm phán với họ để được trả lại tiền đã đóng nhưng chưa ở. Hãy nhớ, mọi thứ phải được ghi bằng văn bản! Nếu có hợp đồng thuê, thông thường thì quý vị không được dọn đi cho đến khi nào hợp đồng hết hạn.

10) Các Nạn Nhân của Nạn Bạo Hành Gia Đình Được Luật Pháp Bảo Vệ Thêm

Không ai có quyền phân biệt đối xử với các nạn nhân của nạn bạo hành gia đình chỉ vì hoàn cảnh của họ. Các nạn nhân đó cũng có quyền pháp định để phá vỡ hợp đồng thuê của họ khi cần trốn chạy khỏi kẻ bạo hành, nhưng phải làm theo trình tự thủ tục pháp lý đúng theo quy định. Hơn nữa, người chủ cho thuê nhà không được phép từ chối cho thuê vì thân phận của quý vị là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Để biết thêm chi tiết, xem phần Nạn Bạo Hành Gia Đình & Quấy Rối.

11) Ưu Tiên Thanh Toán Tiền Nhà Cao Hơn So Với Các Chi Phí Khác

Việc mất đi nhà ở sẽ khiến cho quý vị hầu như không thể giữ ổn định các lãnh vực khác trong cuộc sống. Đừng nên lơ là với chốn ở của quý vị. Giữ giấy tờ chứng minh mỗi lần trả tiền và những lần giao tiếp với chủ nhà của quý vị để tự bảo vệ mình đối với việc bị mất nhà ở.

12) Nói Lên Câu Chuyện Của Quý Vị Để Cải Thiện Quyền Người Thuê Nhà Trong Cộng Đồng Của Mình

Các viên chức dân biểu của quý vị cần được biết việc luật lệ cho thuê nhà của Tiểu Bang Washington đang ảnh hưởng như thế nào đến người thuê nhà. Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Nóng Ngành Lập Pháp Bang Washington tại 1.800.562.6000 và cho họ biết về câu chuyện của quý vị. Đường dây có cung cấp thông dịch viên. Hãy cho họ biết ngôn ngữ của quý vị và kiên nhẫn chờ đợi họ kết nối quý vị với một thông dịch viên. Quý vị có thể để lại tin nhắn cho vị Thượng Nghị Sĩ hoặc hai Hạ Nghị Sĩ đại diện cho quý vị cũng như Thống Đốc tiểu bang tại số đó.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.