Know Your Rights » Saaridda iyo joojinta

Saaridda

Lagama marminada Guri ka saarist permalink

Tusmadani waxaa loola jeedaa in ay bixiso dul mar guud ee marxaladah guri ka saarista ayna bixiso wax yaabo nuxur u leh side kireystayaasha ula socon karo habka ay Maxkamadah Washington u shaqeeyso. Nidaamka guri ka saarida waxaa loo yaqaan sida” fal xabsi sharci daro ah” iyo sharciga oo siinaya mulkiilaha xaqa ah in uu bilaabo nidaamka Maxkamada in uu kireystaha ka saaro guriga uu ka kireystay. Waa lagama marmaan in dhammaan kireystayaashu ay wajaheyso ka saarista, ay si toos ah ula hadalaan qareen, oo weydiistaan in ay wakiil ka noqdaan. Akhbaar dheraad ah ka eego, Ilaha Kireystayaasha.

Read more on "Lagama marminada Guri ka saarist" »

Marxaladaaha Wakhtiga Ka Bixitaanka permalink

Wakhiga guri ka saarista ee gobolka waashington waxey qadataa in ay ku bilaabato kuna dhamaato saddex usbuc, laakiin wey kala duwanaan kartaa. Taas oo saameyn ku yeelan karta fogaanta wakhtiga ay marxalada guri ka saaristu qaadaneyso. Hoos waxaad ka arki kartaa tusaale marxaladaha wakhtiga guri ka saarista ee ku saabsan kiro bixin la’aanta. Marxaladaha wakhtiyadaas waxaa la qiyaasayaa in mulkiilahu dhaqaajiyo marxalada a ugu dhaqsaha badan ee sharcigu u ogolyahay. Marxaladaha wakhtiyadu waa tusaale oo keli ah. Ha u maleyn in marxakada xaaladahu ay isku si u dhaqaaqayaan. La hadal qareen waxii akhbaar dheeri ee arrinkaaga khuseeya.

Read more on "Marxaladaaha Wakhtiga Ka Bixitaanka" »

Ficilada Sharcidarada ee Mulkiilah permalink

  • Waa sharci daro in mulkiilahu uu iskii kaaga saaro guriga. Mulkiilahu ma ka saari karo kireystah guriga iyadoo maxkamad loo soo amrin. Guri ka saarista waxaa amri karaya maxkamad oo keli ah, waxaan fulinaya Sharifka degamada in uu ka saaro kireysha haddii aan aqalka la baneyn. Kireystaha haddii alaabtiisa si sharci daro looga saaray dhismaha waxuu wici karaa boliiska.
  • Guriga in lagaa xirto waa sharcidaro. Mulkiilahu kama hor joogsan karo kireystaha isagoo badelaya furaha, xataa haddii kiresytahu ay dacwad ku socoto, ama la soo saaro go’aan isaga lid ku ah in uu bixiyo lacag cawil celin ama magdhow. Haddi si sharci daro looga xirtay kireystaha guriga, kireystahu waxuu xaq u leeyahay in loo soo celiyo fursada uu guriga ku geli karo. Laakiin waa in uu bixiyo kharashka dhibatadii uu geeystay si uu fursad u helo in uu ku soo noqdo. Kireystaha si sharci daro ah alaabtiisa dibada loo dhigay waxuu waci karaa boliiska.

Read more on "Ficilada Sharcidarada ee Mulkiilah" »