Know Your Rights » Muddada aad heshiiska kirada

Dayactirka

Tilabooyinka Dalabashad Dayactirka permalink

1) Dalabkaaga dayactirka ka dhig mid qoraal dekumenti ah leh

Sharciga nidaamiya Mulkiilah iyo Kireystaha waxuu oranayaa wakhtiga uu mulkiilahu bilaabayo dayactirka waxey ka bilaabaneyso marka kireystaha bixiyo dalab qoraal ah. Waa fikir fiican in aad dekumenti ka sameysato warqada dalbka dayactirka ee loo diray mulkiilaha, waana in lana hubiyo in ay gaartay iyadoo lagu dirayo warqada darajada kowaad, waana in aad ka heysatid nuqul ama koobi. Kireystahu qof ahaan waxuu u geyn karaa dalbka Mulkiilaha, laakiin waxaa fiican in aad heysato marag goob joog ka ah in warqada loo dhiibay, mulkiilahu uu saxiixo kuna qoro tariikhda oo dabadeedna kala har koobi. Mar walba ka reebo koobi waraqda kasto oo aad dirto. In aad dekumenti ka sameysato in mulkiilahu helay waraaqaha waa muhiim waayo sharcigu waxuu dalbayaa in dayactir la heli karo oo keli ah marka uu mulkkilahu helo warqada dalabka. Waxaa kaloo wanaagsan in dekumenti laga sameeyo baaxada ay la’egtahay mushkilada dayactirka adigoo ka qaadaya sawir kuna muujinaya Fareemka koobiga wargeyska maalin laha ah si loo cadeeyo wakhtiga.

Read more on "Tilabooyinka Dalabashad Dayactirka" »

Kaalmada Dib u Dejinta permalink

TU Victory! This law exists because members of the Tenants Union worked together and fought for it. If you have benefited from this law, go to Tenants Union Membership to find out more about becoming a member to support the TU’s work for housing justice.

Kaalmada Dib u Dejinta

Guud ahaan gobolka waxuu gudbiyey sanadkii 2005 sharicga la xisaabtamaya mulkiilaha aan waxaba kala jecleyn, sharcigaas oo balan qaadayaya kaalmad dib u dejinta kieystayyasha degaankooda ay xireen masuuliyiinta maxaliga, sababta oo ah dayac ka yimid dhanka mulkiilaha.Kaalmada dib u dejinta waa $2,000 ama 3 jibaar kirada ama hadba midkooda badan. Degmooyinka iyo magaalooyinka waxey leeyihin qaabab ay kaalmada qoysaska ku bixiyaan iyagoo horey laga siinayo kaalmada si looga hortago hooy laanta, lagana dabciyo culeyska saran heyadaha maxaliga ah ee adeega bixiya, dabadeedna ka soo uruuriya kharashka hantilayaasha marguutada leh.Dib u dejinta kireystayaasha kama mid aha afooyinaka dabiiciga ah ama “qadarta alle”.Lakiin, kaalmada dib u dejinta waxaa dalbaya sharciga, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay aad u dhib badantahay in mulkiilaha laga qaado. La hadal qareen oo weydiiso talo iyo akhbaar sida ugu fiican ee loo wajahi karayo.

Haddii aad degantahay Motel, hotel ama hoy kale ee ku meel gaar ah muddo 30 casho wax ka badan, sabab la xiriirta xaaladan waxaa laguu tixgelinayaa kireyste oo kale, waxaadna u qalantaa in aad dalbato kaalmada dib u dejinta.

Read more on "Kaalmada Dib u Dejinta" »

Moldiga iyo Hawda Gudaha permalink

Koritaanka Moldigu waa arrin ku caan ah degaanka Pacific Northwest waan mushkilad xad dhaaf ah. Kireystayaal badan ayaa waxey ka cowdaa mushkilad dhanka neefsashada oo ay sabab u tahay xasaasiyad moldku keeno. Kuwaas oo ah arrimo cabasho dhab ah, waxaan nasiib daro ah in sharcigu ka gaabshay in uu xaliyo dhibaatada kireystayaaha ka heysata guryahooda oo ku soo badanaya moldiga. Moldiga waxaa keli ah oo ka hadlay sharciga gobolka sida laga dalbayo mulkiilaha in uu siiyo kireystaha maclumaad qoran ee ku saabsan moldka iyo raadka ay cafimaadka ku yeelan karto (RCW 59.18.060).

Read more on "Moldiga iyo Hawda Gudaha" »

Cayayaanka Guryaha Gala permalink

Mulkilayaasha waxaa ku waajib ah sida uu qabo sharciga gobolka in uu maareeyo cayayaanka guryaha soo gala, iyado aan laga gaar yeelin guryaha qoyska keliga ah iyo haddi uu xitaa uu kireystahu u sabab yahay cayayaanka.
Cayayaanka waxaa loo ictiqaadaya qadiyada dayactirka oo kale, waana in kireystahu racaa tilabooyinka lagu dalbanayo dayactirka. Haddii ay suurtagal tahay, ka same dekumenti sawiro leh iyo noocyada cayayaanka.

Read more on "Cayayaanka Guryaha Gala" »