Đàm Phán về Tiền Đặt Cọc

Mỗi điều luật về việc đặt cọc đều có những giới hạn riêng và dành cho người trong cuộc tự giải quyết, vậy thì tốt nhất là quý vị nên tìm đến các nguồn hỗ trợ để được lợi thế khi đàm phán với chủ nhà của quý vị. Sau đây là một vài cách thêm mà quý vị có thể thử để đòi lại tiền cọc của mình. Đây là một vài gợi ý để giúp quý vị đòi lại số tiền đặt cọc của mình:

1. Viết thư yêu cầu.

“Thư yêu cầu” là một bức thư căn cứ vào các quyền của quý vị chiếu theo luật cho thuê và thuê nhà để đòi lại tiền cọc của quý vị. Không có ngôn ngữ pháp lý cụ thể nào mà quý vị cần sử dụng trong thư yêu cầu được gửi đến chủ nhà. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nhắc đến các điều luật của tiểu bang có liên quan để khẳng định rằng người chủ nhà đang giữ tiền đặt cọc của quý vị một cách phi pháp hoặc phi lý. Quý vị có thể đưa ra thời hạn hợp lý để nhận được sự trả lời từ họ. Quý vị cũng có thể cho họ biết rằng quý vị sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết nếu chủ nhà không thực hiện theo yêu cầu. Xin tham khảo Thư Mẫu: Deposit Return Request (Thư Yêu Cầu Trả Lại Tiền Cọc) là một ví dụ, nhưng nên nhớ rằng mỗi trường hợp mỗi khác và quý vị phải viết bức thư sao để phù hợp nhất cho nhu cầu cụ thể của mình.

2. Thực hiện theo thủ tục trọng tài.

Xem trang web của Resolution Washington http://www.resolutionwa.org/ để biết thêm chi tiết về thủ tục trọng tài và cách sử dụng thủ tục này để giải quyết các vấn đề giữa chủ nhà và người thuê nhà. Nếu quý vị nộp đơn khởi kiện tại Small Claims Court (Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ), các trọng tài sẽ sẵn sàng có mặt vào ngày ra tòa nếu cả quý vị và chủ nhà đồng ý tham gia.

3. Nộp đơn khởi kiện chủ nhà tại tòa án giải quyết tranh chấp nhỏ.

Nộp đơn kiện trên Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ là cách thông thường để người thuê nhà đòi tiền được từ chủ nhà. Nhớ mang theo các chứng từ đến tòa án để làm chứng cứ. Thẩm phán của Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ có toàn quyền đánh giá mức độ khả tín của các chứng từ và hồ sơ của quý vị. Quý vị vẫn có thể ra tòa nếu không có chứng từ, nhưng nên nhớ rằng các thẩm phán sẽ ra quyết định căn cứ trên “ưu thế của chứng cứ”. Phần lớn kết quả của tòa án giải quyết tranh chấp nhỏ đều tùy thuộc vào ý của thẩm phán.

Một điều quan trọng nên cân nhắc là có bất kỳ khoản nợ nào khác liên quan đến chủ nhà hay không. Nếu chỉ có khoản tiền đặt cọc bị tranh cãi thì Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ thường là một chọn lựa tốt. Nhưng nếu người thuê nhà cũng thiếu nợ cho chủ nhà thì họ dễ bị kiện ngược lại (ví dụ, để đòi các khoản chưa trả như tiền nhà, điện nước, hư hại căn hộ chính đáng, hoặc nếu người thuê nhà không thông báo đúng cách trước khi dọn ra). Nếu tòa án quyết định rằng số tiền thiếu lại chủ nhà nhiều hơn số tiền đặt cọc, người thuê nhà có thể không những không được trả lại tiền cọc mà đôi khi còn bị tòa ra lệnh bắt trả tiền nhiều hơn số tiền thiếu ban đầu. Việc thua kiện trên tòa có thể tác động đến khả năng tìm việc làm hoặc nhà ở và gây hại cho điểm tín dụng của quý vị. Điều quan trọng là quý vị cần đánh giá trung thực toàn bộ trường hợp của mình trước khi nộp đơn lên tòa. Xem phần Legal Assistance Guide (Hướng Dẫn Trợ Giúp Pháp Lý) dành cho người thuê nhà để tham khảo ý kiến của một luật sư về tất cả những yếu tố này.

Nếu quý vị không được hoàn lại tiền sau khi gửi thư yêu cầu, đôi khi chỉ việc nộp đơn khởi kiện trên tòa án sẽ trở thành động lực đủ để chủ nhà trả lại tiền cọc. Luôn luôn nhớ rằng thẩm phám có toàn quyền phán quyết rằng chủ nhà phải trả gấp đôi tổng số tiền đặt cọc mà quý vị đòi lại, nếu xác định rằng chủ nhà đã cố ý từ chối không trả lại tiền cọc trong khung thời gian quy định là 14 ngày. Mỗi trường hợp mỗi khác, và sẽ tùy vào quý vị để quyết định đi theo hướng giải quyết nào là tốt nhất.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.