Các Câu Hỏi Về Tiền Cọc

Vì các luật cho thuê và thuê nhà là luật để người trong cuộc tự giải quyết nên chính quý vị, với cương vị là người thuê nhà, phải chủ động thực hiện các bước để bảo đảm tình trạng của căn hộ được ghi chép cẩn thận khi quý vị dọn vào và dọn ra. Các câu hỏi sau đây phác ra các quyền của quý vị về việc sử dụng tiền cọc và cung cấp thông tin cho quý vị về cách đề phòng bị mất tiền đặt cọc. Quý vị cũng có thể vào trang web Tiến Độ Đặt Cọc Bảo Đảm”:http://www.columbialegal.org/files/margoladocs/Vietnamese/Security_Deposit_Timeline_Vietnamese_Oct_2011.pdf. Hãy kích chuột vào các đường dẫn dưới đây để đọc các luật liên quan đến trường hợp của quý vị.

1. Người chủ có yêu cầu quý vị trả tiền đặt cọc để giữ căn hộ không?

Nếu chủ nhà tương lai nhận tiền cọc của quý vị để giữ căn hộ trước khi quý vị dọn vào, họ cũng phải cung cấp cho quý vị một biên lai và một văn bản ghi rõ các điều kiện để được hoàn trả số tiền đó. Nếu người thuê dọn vào căn hộ, người chủ nhà phải chuyển khoản tiền đó thành tiền đặt cọc thuê nhà hoặc tiền thuê nhà của tháng đầu tiên. Nếu người thuê nhà quyết định không dọn vào căn hộ, người chủ nhà có thể giữ lại tiền đặt cọc giữ căn hộ một cách hợp pháp miễn sao phù hợp với các điều kiện đưa ra trong văn bản của họ. Nếu chủ nhà vị phạm các quy định này thì có thể phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc giữ căn hộ đó cộng với tiền phạt đến mức gấp đôi mức phí hoặc tiền cọc đã giữ lại và các khoản án phí và chi phí cho luật sư.

Có một số quy định đặc biệt về tiền đặt cọc giữ căn hộ liên quan đến những người thuê nhà có Phiếu Hỗ Trợ Section 8 (Housing Choice). Chủ nhà không được giữ lại tiền đặt cọc hoặc bất cứ loại phí nào thu từ người thuê nhà theo diện Section 8 nếu căn hộ không đáp ứng được yêu cầu kiểm tra của chương trình hỗ trợ thuê nhà do một kiểm tra viên đủ trình độ thực hiện. Người chủ nhà cũng có thể quyết định không còn giữ căn hộ cho người thuê theo diện Section 8 nếu việc kiểm tra nhà không được thực hiện trong vòng 10 ngày sau khi nhận khoản phí hay tiền đặt cọc. Nếu căn hộ không đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, sau khi thông báo cho người thuê nhà rằng căn hộ không đạt, người chủ nhà phải gửi trả tiền cọc hoặc khoản phí một cách kịp thời bằng đường bưu điện đã trả cước trước.

2. Chủ nhà có cung cấp cho quý vị một bảng kiểm tra tình trạng căn hộ lúc dọn vào không?

Để có quyền giữ lấy khoản tiền cọc của người thuê nhà một cách hợp pháp, chủ nhà phải cung cấp một bảng kiểm tra chi tiết về tình trạng căn hộ lúc mới bắt đầu cho thuê. Bảng kiểm tra phải được ký bởi cả chủ nhà và người thuê. Bảng này phải có một danh sách chi tiết về tình trạng căn hộ, bao gồm những chi tiết kết cấu, sàn nhà, cửa sổ, và tất cả đồ gia dụng do chủ nhà cung cấp. Người thuê nhà có quyền yêu cầu chủ nhà cung cấp lại bản sao bảng kiểm tra một lần mà không bị tính phí.

Nếu chủ nhà nhận tiền cọc khi quý vị dọn vào nhưng không cung cấp cho quý vị một bảng kiểm tra, chủ nhà chịu trách nhiệm trả lại cho quý vị toàn bộ số tiền cọc đó. Xem phần Đàm Phán về Tiền Đặt Cọc dưới đây để biết thông tin chi tiết về cách đòi lại tiền cọc từ chủ nhà.

Trước khi ký tên vào bản hợp đồng thuê nhà, tốt nhất là nên xem qua căn hộ trước. Đảm bảo đó là đúng căn hộ mà quý vị sẽ dọn vào, chứ không phải là căn hộ làm mẫu. Kiểm tra các vòi nước, công tắc đèn, bồn cầu và các đồ gia dụng để đảm bảo chúng đang hoạt động tốt. Kiểm tra các đường trét kín nước quanh bồn hoặc vòi sen tắm. Đảm bảo phòng tắm phải được thoát thoáng để đề phòng ẩm mốc. Nhìn dưới các bệ rửa để xem có bị ẩm mốc hoặc rò rỉ hay không. Săm soi thật kỹ hiện trạng của thảm và vách tường. Ghi vào bảng kiểm tra tất cả các điểm sờn xước rìa thảm cũng như chỗ lún, thủng hoặc tróc sơn trên tường. Quý vị cũng có thể chụp hình chi tiết về tình trạng của căn hộ lúc dọn vào. Đặt một tờ báo của ngày đó vào mỗi tấm hình chụp để chứng minh là đúng ngày đã chụp. Các thẩm phán của Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ có thể không chấp nhận ngày trên hình do máy ảnh hay điện thoại di động ghi lại bởi vì ngày tháng cài đặt trên máy có thể bị chỉnh sửa theo ý muốn. Các hình ảnh có bằng chứng xác đáng về ngày chụp có thể giúp ghi lại tình trạng của căn hộ lúc quý vị dọn vào. Nếu quý vị thấy các vấn đề mà chủ nhà đồng ý sửa chữa trước khi dọn vào, thì phải nhớ viết thành văn bản ghi rõ khoảng thời gian mà chủ nhà dự định sửa chữa. Nếu người chủ nhà chưa bao giờ cung cấp bảng kiểm tra căn hộ lúc dọn vào, thì họ có thể mất quyền giữ lại tiền cọc của quý vị. Tuy nhiên, điều này không ngăn họ vẫn cố gắng bắt quý vị trả tiền cho những thiệt hại.

Nhiều khi người thuê nhà sẽ phát hiện ra các vấn đề khác sau khi hoàn tất bảng kiểm tra lúc dọn vào. Người thuê nên lấy bản sao bảng kiểm tra của mình và ghi vào đó các vấn đề mới cùng với chữ ký tắt và ngày phát hiện ra từng vấn đề đó. Người thuê nhà có thể yêu cầu chủ nhà ký tên vào bảng kiểm tra cập nhật nhưng chủ nhà không bắt buộc phải làm như thế.

3. Quý vị có nhận được một hợp đồng thuê nhà bằng văn bản không?

Hợp đồng thuê nhà bằng miệng có giá trị trong Tiểu Bang Washington, nhưng chủ nhà phải đưa cho người thuê một văn bản hợp đồng thuê nhà mới có quyền lấy tiền đặt cọc. Bản hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ các điều khoản và điều kiện để được hoàn trả tiền cọc và cho biết tiền cọc được lưu giữ tại đâu. Quý vị có thể tranh luận rằng tiền đặt cọc của quý vị đã bị giữ một cách bất hợp pháp nếu chủ nhà không cung cấp cho quý vị một văn bản hợp đồng thuê nhà và không hoàn trả lại tiền cọc cho quý vị.

4. Số tiền đặt cọc là bao nhiêu?

Không có giới hạn nào đối với số tiền đặt cọc mà chủ nhà có thể đòi hỏi. Thường thì các chủ cho thuê nhà sẽ yêu cầu đặt thêm tiền cọc nếu quý vị có điểm tín dụng không hoàn hảo. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại trang web Housing Search. Nếu quý vị thỏa thuận đóng tiền đặt cọc bằng cách trả góp hàng tháng để trả dần chi phí dọn nhà qua thời gian thì kế hoạch trả góp đó phải được viết thành văn bản. Điều rất quan trọng là luôn luôn phải có biên lai ghi số tiền quý vị đã trả cho chủ nhà. Nếu quý vị không có chứng từ, chủ nhà có thể bảo rằng quý vị chưa bao giờ đưa tiền đặt cọc. Sao lại các biên lai này và các chứng từ liên quan, và giữ chúng trong một nơi an toàn suốt thời gian quý vị thuê căn hộ.

5. Chủ nhà có yêu cầu quý vị trả các khoản phí không hoàn lại không? Có phần nào trong khoản tiền đặt cọc được coi là phần không hoàn lại không?

Luật pháp cho phép chủ nhà yêu cầu quý vị phải trả các khoản phí khi dọn vào căn hộ. Khoản phí thông thường nhất là tiền làm sạch căn hộ. Tuy nhiên, các khoản phí phải được nêu rõ là không hoàn lại và không thể coi đó là tiền cọc. Chiếu theo luật, các khoản tiền cọc nghiễm nhiên là phải hoàn lại. Nếu người chủ nhà nói rằng một phần trong khoản tiền cọc là không hoàn lại vào lúc quý vị dọn vào, hoặc nếu trong hợp đồng thuê nhà không ghi cụ thể rằng một khoản phí nào là không hoàn lại, thì khoản đó được coi là khoản tiền cọc được hoàn lại. Thêm vào đó, nếu chủ nhà bắt quý vị trả các khoản phí không hoàn lại nhưng không đưa cho quý vị một văn bản hợp đồng thuê nhà, thì chủ nhà phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho quý vị các khoản phí không hoàn lại này.

6. Người chủ nhà có yêu cầu quý vị trả phí làm sạch không hoàn lại không?

Người chủ nhà không được bắt quý vị phải trả cho việc làm sạch thông thường sau khi quý vị dọn ra nếu quý vị đã trả khoản phí làm sạch không hoàn lại khi dọn vào. Tuy nhiên, nếu căn hộ đòi hỏi phải được làm sạch thêm do người thuê đã gây thiệt hại, chủ nhà có thể bắt quý vị phải trả thêm khoản phí làm sạch.

7. Khoản tiền đặt cọc có được giữ tại tài khoản ủy nhiệm không?

Chủ nhà phải giữ khoản tiền đặt cọc của quý vị tại một tài khoản ủy nhiệm và đưa cho quý vị tên và địa chỉ của tổ chức tài chính đó. Theo luật pháp, người chủ nhà được quyền hưởng bất kỳ khoản lãi nào do số tiền cọc sinh ra, trừ phi có một sự thỏa thuận khác giữa quý vị và chủ nhà. Nếu căn hộ bị bán cho chủ khác, số tiền cọc của quý vị phải được chuyển từ chủ cũ sang cho chủ mới, người chủ mới này phải cho quý vị biết tên và địa chỉ của tổ chức tài chính đang giữ số tiền cọc. Quý vị cũng có thể kiểm tra lại với người chủ mới để biết chắc rằng tiền cọc đã được chuyển giao.

Xem phần Deposit Process để biết thêm chi tiết về cách đòi lại tiền đặt cọc của quý vị.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.