Know Your Rights » Di chuyển ra

Tiền gửi

Cách Thực Hành Tốt Nhất Đối Với Tiền Đặt Cọc permalink

1. Ghi chép lại tình trạng căn hộ khi quý vị dọn vào và dọn ra.

Quý vị có thể tự bảo vệ mình khỏi phải trả các khoản bồi thường hỏng hóc không đúng sau khi dọn đi bằng cách ghi chép cẩn thận và lưu hồ sơ về hiện trạng của căn hộ khi quý vị dọn vào. Để có quyền giữ lấy khoản tiền cọc của người thuê nhà một cách hợp pháp, chủ nhà phải cung cấp một bảng kiểm tra chi tiết về tình trạng căn hộ lúc mới bắt đầu cho thuê. Bảng kiểm tra phải được ký bởi cả chủ nhà và người thuê. Bảng này phải có một danh sách chi tiết về tình trạng căn hộ, bao gồm những chi tiết kết cấu, sàn nhà, cửa sổ, và tất cả đồ gia dụng do chủ nhà cung cấp. Người thuê nhà có quyền yêu cầu chủ nhà cung cấp lại bản sao bảng kiểm tra một lần mà không bị tính phí. Quý vị cũng có thể chụp ảnh chi tiết lưu lại hiện trạng của căn hộ lúc dọn vào. Chụp kèm với mỗi tấm ảnh một tờ báo có ghi rõ ngày phát hành để chứng minh ngày chụp ảnh. Các thẩm phán của tòa án giải quyết tranh chấp nhỏ có thể không chấp nhận ngày tháng do máy ảnh lồng chụp bởi vì ngày tháng cài đặt trên máy ảnh có thể bị chỉnh sửa theo ý muốn.

Read more on "Cách Thực Hành Tốt Nhất Đối Với Tiền Đặt Cọc" »

Tiền Nhà Tháng Cuối Cùng permalink

Nhiều khi chủ nhà sẽ thu tiền nhà cho tháng đầu và tháng cuối lúc quý vị dọn vào căn hộ. Khoản tiền này chỉ có thể dùng vào tiền thuê nhà và không được xem là tiền đặt cọc. Nếu hợp đồng thuê nhà không nêu cụ thể cách sử dụng tiền nhà tháng cuối cùng như thế nào, thì sẽ tùy thuộc vào người thuê trao đổi với chủ nhà về cách sử dụng số tiền đó.

Tốt nhất là gửi một bức thư trong tháng mà quý vị dọn ra để yêu cầu chủ nhà áp dụng số tiền nhà đã đóng cho tháng cuối cùng. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, số tiền nhà đó có thể phải đóng vào ngày đầu tiên của tháng, và người thuê nhà không bắt buộc phải thông báo dọn ra cho đến 20 ngày trước ngày cuối cùng của tháng thuê.

Trong trường hợp người thuê nhà đã nộp tiền nhà cho tháng mà họ dọn ra, họ có thể yêu cầu chủ nhà hoàn lại số tiền đã đóng cho tháng cuối cùng. Nếu chủ nhà không làm theo yêu cầu đó, người thuê nhà có thể viết một bức thư yêu cầu trả tiền lại, nộp đơn ra Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ hoặc theo các hướng giải quyết khác để đòi lại số tiền đó.

Read more on "Tiền Nhà Tháng Cuối Cùng" »

Các Câu Hỏi Về Tiền Cọc permalink

Vì các luật cho thuê và thuê nhà là luật để người trong cuộc tự giải quyết nên chính quý vị, với cương vị là người thuê nhà, phải chủ động thực hiện các bước để bảo đảm tình trạng của căn hộ được ghi chép cẩn thận khi quý vị dọn vào và dọn ra. Các câu hỏi sau đây phác ra các quyền của quý vị về việc sử dụng tiền cọc và cung cấp thông tin cho quý vị về cách đề phòng bị mất tiền đặt cọc. Quý vị cũng có thể vào trang web Tiến Độ Đặt Cọc Bảo Đảm”:http://www.columbialegal.org/files/margoladocs/Vietnamese/Security_Deposit_Timeline_Vietnamese_Oct_2011.pdf. Hãy kích chuột vào các đường dẫn dưới đây để đọc các luật liên quan đến trường hợp của quý vị.

Read more on "Các Câu Hỏi Về Tiền Cọc" »

Đàm Phán về Tiền Đặt Cọc permalink

Mỗi điều luật về việc đặt cọc đều có những giới hạn riêng và dành cho người trong cuộc tự giải quyết, vậy thì tốt nhất là quý vị nên tìm đến các nguồn hỗ trợ để được lợi thế khi đàm phán với chủ nhà của quý vị. Sau đây là một vài cách thêm mà quý vị có thể thử để đòi lại tiền cọc của mình. Đây là một vài gợi ý để giúp quý vị đòi lại số tiền đặt cọc của mình:

1. Viết thư yêu cầu.

“Thư yêu cầu” là một bức thư căn cứ vào các quyền của quý vị chiếu theo luật cho thuê và thuê nhà để đòi lại tiền cọc của quý vị. Không có ngôn ngữ pháp lý cụ thể nào mà quý vị cần sử dụng trong thư yêu cầu được gửi đến chủ nhà. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nhắc đến các điều luật của tiểu bang có liên quan để khẳng định rằng người chủ nhà đang giữ tiền đặt cọc của quý vị một cách phi pháp hoặc phi lý. Quý vị có thể đưa ra thời hạn hợp lý để nhận được sự trả lời từ họ. Quý vị cũng có thể cho họ biết rằng quý vị sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết nếu chủ nhà không thực hiện theo yêu cầu. Xin tham khảo Thư Mẫu: Deposit Return Request (Thư Yêu Cầu Trả Lại Tiền Cọc) là một ví dụ, nhưng nên nhớ rằng mỗi trường hợp mỗi khác và quý vị phải viết bức thư sao để phù hợp nhất cho nhu cầu cụ thể của mình.

Read more on "Đàm Phán về Tiền Đặt Cọc" »