Know Your Rights » Trong thời gian thuê nhà của bạn

Sửa chữa

Các Bước Yêu Cầu Việc Sửa Chữa permalink

1) Viết thư yêu cầu sửa chữa và lập hồ sơ chứng từ về vấn đề cần sửa chữa.

Đạo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà (Landlord-Tenant Act) quy định rằng chủ nhà phải nhận được yêu cầu bằng văn bản từ người thuê nhà thì mới bắt đầu tính thời hạn cho việc sửa chữa. Tốt nhất là quý vị nên lập hồ sơ chứng minh việc gửi và nhận bức thư yêu cầu sửa chữa bằng cách gửi theo thư bảo đảm cũng như thư thường hạng nhất, và giữ lại một bản sao trong hồ sơ của riêng mình. Người thuê nhà cũng có thể đích thân đưa thư tay, nhưng nên có người chứng kiến để xác nhận việc trao thư hoặc yêu cầu người chủ cho thuê ký và đề ngày vào bản sao để quý vị lưu giữ. Luôn luôn lưu giữ một bản sao của bức thư. Một điều rất quan trọng là phải có bằng chứng cho thấy người chủ cho thuê đã nhận được thư, bởi vì quý vị chỉ được phép tiến hành các bước giải quyết khác thông qua pháp luật sau khi chủ nhà đã nhận được thư. Cũng nên lưu hồ sơ về mức nghiêm trọng của vấn đề cần được sửa chữa bằng cách chụp ảnh có kèm theo hình của tờ báo phát hành ngày đó trong mỗi tấm hình để chứng minh ngày chụp.

Read more on "Các Bước Yêu Cầu Việc Sửa Chữa" »

Hỗ Trợ Di Dời permalink

TU Victory! This law exists because members of the Tenants Union worked together and fought for it. If you have benefited from this law, go to Tenants Union Membership to find out more about becoming a member to support the TU’s work for housing justice.

Hỗ Trợ Di Dời

Một điều luật tiểu bang về “trách nhiệm giải trình đối với chủ cho thuê nhà ổ chuột” được thông qua năm 2005 và quy định trả tiền hỗ trợ di dời chỗ ở cho người thuê nhà khi căn hộ bị chính quyền địa phương cấm ở bởi lý do bị chủ cho thuê bỏ phế. Khoản tiền hỗ trợ di dời là $2,000 hoặc 3 lần tiền thuê nhà, tùy vào khoản nào cao hơn. Các thành phố và quận cũng có thể trả trước tiền hỗ trợ dời nhà cho các gia đình nhằm đề phòng xảy ra tình trạng vô gia cư và giảm nhẹ gánh nặng của các cơ quan dịch vụ xã hội địa phương, và sau đó truy thu lại từ người chủ sở hữu bất động sản. Khoản hỗ trợ di dời dành cho người thuê nhà không được cấp do xảy ra thiên tai hoặc các trường hợp “bất khả kháng” khác. Cho dù việc trả tiền di dời được quy định theo luật, nhưng một điều quan trọng cần chú ý rằng việc truy thu tiền từ người chủ cho thuê có thể cực kỳ khó khăn. Hãy nói chuyện với một luật sư để được tư vấn và có thêm thông tin về cách tiến hành như thế nào là tốt nhất.

Nếu quý vị đang trú ngụ tại một nhà nghỉ hay khách sạn hoặc một nơi trú ngụ tạm thời khác trong hơn 30 ngày, chiếu theo điều luật này thì quý vị được coi như là một người thuê nhà và hội đủ tư cách yêu cầu tiền hỗ trợ di dời.

Read more on "Hỗ Trợ Di Dời" »

Mốc & Chất Lượng Không Khí Trong Nhà permalink

Việc mọc nấm mốc là chuyện thường thấy ở vùng Tây Bắc và là một vấn đề cực kỳ nan giải. Nhiều người thuê nhà báo cáo những vấn đề liên quan đến đường hô hấp phát sinh do nấm mốc và bệnh dị ứng với nấm mốc. Đây là một mối quan ngại thực sự, và rất tiếc là luật pháp còn quá thiếu để xử lý mối quan ngại của người thuê có nấm mốc mọc trong căn hộ của họ. Trong luật tiểu bang chỉ có một điều khoản về nấm mốc quy định rằng những người chủ cho thuê bắt buộc phải cung cấp cho người thuê thông tin bằng văn bản về nấm mốc và các ảnh hưởng sức khỏe của nó (“RCW 59.18.060“http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?Cite=59.18.060).

Read more on "Mốc & Chất Lượng Không Khí Trong Nhà" »

Các Loài Vật Gây Hại permalink

Luật tiểu bang quy định người chủ cho thuê phải kiểm soát các loài vật gây hại trong căn hộ cho thuê của họ, với một ngoại lệ: trong các căn hộ biệt lập và trong trường hợp chính người thuê nhà gây ra tình trạng loài vật gây hại xâm nhập. Bị loài vật gây hại xâm nhập được coi là một vấn đề sửa chữa và người thuê nhà nên làm theo Các Bước Yêu Cầu Sửa Chữa. Nếu có thể, hãy lưu hồ sơ bằng hình chụp các dấu hiệu của loài vật gây hại.

Read more on "Các Loài Vật Gây Hại" »