Hỗ Trợ Di Dời

TU Victory! This law exists because members of the Tenants Union worked together and fought for it. If you have benefited from this law, go to Tenants Union Membership to find out more about becoming a member to support the TU’s work for housing justice.

Hỗ Trợ Di Dời

Một điều luật tiểu bang về “trách nhiệm giải trình đối với chủ cho thuê nhà ổ chuột” được thông qua năm 2005 và quy định trả tiền hỗ trợ di dời chỗ ở cho người thuê nhà khi căn hộ bị chính quyền địa phương cấm ở bởi lý do bị chủ cho thuê bỏ phế. Khoản tiền hỗ trợ di dời là $2,000 hoặc 3 lần tiền thuê nhà, tùy vào khoản nào cao hơn. Các thành phố và quận cũng có thể trả trước tiền hỗ trợ dời nhà cho các gia đình nhằm đề phòng xảy ra tình trạng vô gia cư và giảm nhẹ gánh nặng của các cơ quan dịch vụ xã hội địa phương, và sau đó truy thu lại từ người chủ sở hữu bất động sản. Khoản hỗ trợ di dời dành cho người thuê nhà không được cấp do xảy ra thiên tai hoặc các trường hợp “bất khả kháng” khác. Cho dù việc trả tiền di dời được quy định theo luật, nhưng một điều quan trọng cần chú ý rằng việc truy thu tiền từ người chủ cho thuê có thể cực kỳ khó khăn. Hãy nói chuyện với một luật sư để được tư vấn và có thêm thông tin về cách tiến hành như thế nào là tốt nhất.

Nếu quý vị đang trú ngụ tại một nhà nghỉ hay khách sạn hoặc một nơi trú ngụ tạm thời khác trong hơn 30 ngày, chiếu theo điều luật này thì quý vị được coi như là một người thuê nhà và hội đủ tư cách yêu cầu tiền hỗ trợ di dời.

Một điều luật trợ phí di dời của Seattle quy định các quyền lợi cho người thuê nhà trong giới hạn nội ô thành phố khi bị mất nơi trú ngụ bởi nhà ở bị giải tỏa, đại tu, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc dỡ bỏ các giới hạn về nhà ở được trợ giá. Các quyền lợi bao gồm trả tiền hỗ trợ di dời cho người thuê nhà có thu nhập thấp và thông báo sớm cho việc phát triển theo quy hoạch. Cơ quan DPD cũng có thể ban bố một lệnh khẩn cấp chỉ đạo các căn hộ cần phải sơ tán nếu có sự đe dọa cấp bách đến sức khỏe hoặc sự an toàn của những người hiện đang cư trú. Người thuê nhà buộc phải sơ tán vì lệnh khẩn cấp sẽ được quyền hưởng tiền hỗ trợ di dời nếu họ hội đủ một số điều kiện cụ thể. Để biết thêm chi tiết, xin gọi cho Department of Planning & Development (Phòng Kế Hoạch & Phát Triển hay DPD).

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.