Những Điều Cần Biết Về Việc Trục Xuất

Bản hướng dẫn này nhằm mục đích mô tả khái quát về quy trình trục xuất và cung cấp cho người thuê nhà một số kiến thức căn bản về tiến trình trực xuất có thể diễn ra trên các tòa án ở tiểu bang Washington. Quy trình trục xuất có tên là “thủ tục trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp,” và luật pháp cho phép người chủ nhà đưa đơn kiện trên tòa án để đuổi người thuê ra khỏi đơn vị cho thuê. Điều cốt yếu là tất cả người thuê nhà đang đối mặt với khả năng bị trục xuất nên nói chuyện trực tiếp với luật sư về hoàn cảnh của họ để được tư vấn, hỗ trợ và nếu muốn thì nhờ luật sư đại diện. Để biết thêm về các nguồn thông tin và hỗ trợ, xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà.

Sau đây là một số điều cơ bản cần biết về việc trục xuất ở Tiểu Bang Washington:

  • Người chủ nhà của quý vị không thể trục xuất quý vị ra khỏi nhà khi chưa qua thủ tục tòa án. Việc chủ nhà khóa cửa nhốt quý vị bên ngoài, dọn đồ đạc của quý vị ra ngoài hoặc cắt điện nước là vi phạm pháp luật ngay cả khi quý vị đã trả trễ tiền nhà. Quy trình trục xuất ở Tiểu Bang Washington được gọi là “thủ tục trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp”. Thủ tục trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp thông thường mất khoảng 2 đến 3 tuần từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Nếu nhận thông báo đòi trả đủ hoặc dọn ra trong 3 ngày thì không có nghĩa là quý vị phải rời khỏi căn hộ luôn trong ba ngày, nhưng điều này cho biết rằng chủ nhà đang bắt đầu làm thủ tục trục xuất quý vị. Nếu quý vị không trả hết tiền nhà còn thiếu và cũng không dọn ra trong thời hạn 3 ngày, chủ nhà có thể nộp đơn trên tòa án để xin lệnh trục xuất quý vị ra khỏi căn hộ.
  • Phải đọc, lưu lại, và đáp trả tất cả các thông báo mà chủ nhà gửi cho quý vị. Đọc kỹ tất cả các giấy tờ mà quý vị nhận từ người chủ cho thuê. Thủ tục trục xuất có các ngày hạn cuối và yêu cầu cụ thể phải thực hiện. Nếu để quá ngày hạn cuối hoặc bỏ sót thông tin, quý vị có thể bị thua vụ kiện trục xuất một cách mặc nhiên. Hầu hết các vụ trục xuất bắt đầu bằng một thông báo có kỳ hạn 3 hoặc 10 ngày. Quý vị phải tìm đến sự trợ giúp pháp lý và trả lời cho những thông báo như thế càng sớm càng tốt.
  • Việc chuẩn bị giấy tờ là hết sức cần thiết cho thủ tục trục xuất. Điều tối quan trọng là lưu lại tất cả các thông báo mà quý vị nhận từ người chủ cho thuê, và trả lời bằng văn bản tất cả các thông báo đó. Tìm đến sự trợ giúp của một luật sư để ứng phó nếu quý vị nhận được thông báo về thủ tục trục xuất hoặc bị đe dọa hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. Điều tồi tệ nhất mà người thuê nhà có thể làm là phớt lờ đi khi nhận thông báo, không trao đổi với chủ nhà về thông báo đó hay giải thích vì sao không có khả năng trả tiền nhà. Việc đàm phán với chủ nhà đôi khi có thể hữu ích. Nhưng nếu chủ nhà không nghe gì từ phía người thuê nhà, họ có thể cho rằng họ chỉ còn phương án duy nhất là đưa đơn ra tòa để yêu cầu trục xuất. Để biết thêm thông tin về cách tìm đến sự trợ giúp pháp lý, xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà.
  • Việc khởi kiện trục xuất sẽ bị ghi vĩnh viễn trong hồ sơ của quý vị. Một khi chủ nhà đã nộp đơn khởi kiện trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp, việc trục xuất đó sẽ bị ghi vào hồ sơ vĩnh viễn của quý vị ngay cả khi quý vị bị trục xuất sai trái hoặc thắng kiện trên tòa. Cho dù quý vị có lý do chính đáng để chống lại việc trục xuất nhưng chưa chắc chặn đứng được tiến trình trục xuất. Trong tất cả các vụ trục xuất, có vài vấn đề then chốt mà người thuê nhà sắp bị đuổi ra khỏi nhà phải quyết định. Tòa án chuyên xử các vụ trục xuất thường không phải là nơi thân thiện với người thuê nhà. Hầu hết những người thuê nhà đều thua kiện trên tòa án chuyên xử các vụ trục xuất, vì thế quý vị nên làm những gì có thể để giải quyết vấn đề trước khi chủ nhà thực hiện các bước để đưa thông báo trục xuất cho quý vị. Việc trục xuất bị ghi vào hồ sơ của quý vị có thể ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tìm một nơi ở có chất lượng để thuê sau này. Tuy nhiên, đôi khi việc bị trục xuất là không thể tránh khỏi. Để có thêm thông tin về cách đối phó khi bị ghi vụ trục xuất trong hồ sơ của quý vị, xem phần Tìm Kiếm Nhà Ở. Mặc dù các thẩm phán chuyên xử vụ trục xuất thường không xét đến các hoàn cảnh đặc biệt khiến quý vị phải trả trễ tiền nhà, vẫn có một số lý do chính đáng nếu đưa ra để bào chữa thì có thể ảnh hưởng đến kết quả của vụ kiện. Hãy nói chuyện với một luật sư để biết thông tin và được tư vấn về trường hợp của quý vị.
  • Người thuê nhà theo tháng ở Seattle được bảo vệ bởi quy định Trục Xuất Phải Có Lý Do Chính Đáng. Nếu quý vị là người thuê nhà theo tháng ở Seattle, người chủ cho thuê phải có một lý do chính đáng mới được phép trục xuất quý vị ra khỏi nhà. Các Lý Do Chính Đáng bao gồm việc không trả tiền nhà, không tuân thủ các điều kiện hợp đồng, thường xuyên trả trễ tiền nhà, và chủ nhà muốn dọn đến ở. Có tổng cộng 18 ‘Lý Do Chính Đáng’. Thời gian bắt buộc thông báo trước cho từng lý do chính đáng đều khác nhau, nhưng người cho thuê nhà ở Seattle không được hủy bỏ hợp đồng thuê nhà vì những lý do không có trên danh sách đó. Ở những nơi ngoài giới hạn nội ô thành phố, nếu người thuê nhà không được bảo vệ bởi một hợp đồng cho thuê có thời hạn cụ thể thì chủ nhà có thể yêu cầu người thuê dọn đi nơi khác trong chỉ 20 ngày sau khi được thông báo bằng văn bản.
  • Luật pháp không cho phép người thuê không trả đủ tiền nhà vì những hỏng hóc chưa được sửa chữa, hoặc vì có khiếu nại đối với chủ nhà, hoặc vì chủ nhà nợ tiền chưa trả cho người thuê. Ngoài một số ít ngoại lệ ra, luật pháp không cho phép người thuê nhà giữ chặn tiền thuê nhà để buộc chủ nhà bồi hoàn cho những hỏng hóc không được sửa chữa. Việc không trả đủ tiền thuê nhà vào ngày đến hạn sẽ có thể tạo lý do để quý vị bị trục xuất, và một khi vụ trục xuất bị ghi vào hồ sơ của quý vị thì sẽ nằm đó vĩnh viễn và có thể gây khó khăn cho quý vị trong tương lai, ngay cả khi kết cục là quý vị thắng kiện trên tòa. Những hỏng hóc không được sửa chữa có thể là yếu tố giúp bào chữa cho quý vị trong vụ kiện trục xuất, nhưng có thể không đủ để ngăn chặn hoàn toàn tiến trình trục xuất và, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể, không bao giờ là lý do chính đáng để giữ chặn tiền thuê nhà khi không có sự đồng ý của chủ nhà bằng văn bản. Nếu người chủ cho thuê nhà của quý vị đồng ý giảm trừ tiền thuê vì bất cứ lý do nào, thì nhớ viết một bản thỏa thuận có chữ ký và đề ngày của cả quý vị lẫn chủ nhà. Thủ tục “tự sửa chữa và khấu trừ” không cho phép người thuê nhà tùy ý giữ lại tiền thuê vì có những hỏng hóc chưa được sửa chữa. Thay vì đó, có một tiến trình cụ thể và chi tiết phải được thực hiện đúng cách. Nên tìm sự trợ giúp pháp lý đối với những ai muốn sử dụng phương thức tự sửa chữa và khấu trừ. Cũng có thể có một số trường hợp hiếm gặp là thẩm phán ban lệnh cho phép người thuê giữ lại tiền thuê nhà. Xem phần Sửa Chữa để biết thêm thông tin.
  • Tự bảo vệ mình khỏi bị trục xuất sai trái bằng cách lưu giữ giấy tờ chứng minh cho tất cả các khoản tiền trả cho chủ nhà. Việc trả tiền nhà bằng cách bỏ vào một hộp nhận hoặc trả bằng tiền mặt mà không có biên lai từ người chủ cho thuê có thể khiến cho người thuê dễ bị thiệt hại nếu người ta nói là tiền bị thất lạc hoặc không bao giờ tới tay người nhận. Hãy trả tiền thuê bằng chi phiếu cá nhân bất cứ khi nào có điều kiện. Nếu không thể trả tiền thuê bằng chi phiếu cá nhân thì quý vị có thể sử dụng lệnh chuyển tiền, nhưng phải cẩn thận trong việc chứng minh số tiền đã trả bằng cách sao chụp lại tấm lệnh chuyển tiền đó sau khi quý vị đã điền vào nhưng trước khi xé khỏi cùi lệnh. Nếu quý vị yêu cầu công ty phát hành lệnh chuyển tiền truy tìm hồ sơ để chứng minh cho số tiền đó thì đôi khi phải mất hàng tháng mới có, thường là quá trễ so với ngày kết thúc thủ tục trục xuất. Viết lý do ký chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền một cách cụ thể ở mặt trước, ví dụ, “chỉ sử dụng cho việc trả đầy đủ tiền thuê của tháng Ba.” Việc làm này rất quan trọng bởi vì nếu quý vị thiếu nợ với chủ nhà thì họ có thể tính chi phiếu vào số tiền mà quý vị đang thiếu và bảo rằng quý vị không trả đủ tiền nhà. Người chủ nhà phải cấp biên lai khi quí vị yêu cầu, hoặc quý vị có thể viết sẵn một tờ biên nhận để chủ nhà ký tên và đề ngày vào. Nếu quý vị trả bằng tiền mặt, chủ nhà phải luôn luôn viết biên lai cho quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu một bên thứ ba đi theo làm chứng để người đó có thể chứng thực việc gửi nhận tiền nhà.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.