Những Hành Động Vị Phạm Pháp Luật Của Người Cho Thuê

  • Việc tự ý trục xuất là vi phạm pháp luật. Người cho thuê không được đuổi người thuê ra khỏi căn hộ nếu không có lệnh của tòa. Lệnh trục xuất phải do tòa án phán quyết và cảnh sát trưởng của quận tống đạt, rồi cảnh sát trưởng cũng sẽ giám sát việc đưa người thuê ra khỏi căn hộ nếu họ chưa dọn đi. Nếu bị đuổi nhà theo cách không đúng với luật pháp thì người thuê nhà có thể gọi cho cảnh sát.
  • Việc khóa cửa nhốt người thuê ở ngoài là vi phạm pháp luật. Người cho thuê không được đổi ổ khóa để giới hạn người thuê nhà ra vào căn hộ, ngay cả khi đang tiến hành vụ kiện trục xuất hoặc có lệnh trục xuất người thuê nhà đó. Nếu bị khóa nhốt ở ngoài một cách phi pháp, người thuê nhà có quyền tìm cách vào lại căn hộ nhưng phải trả chi phí sửa chữa bất cứ thiệt hại nào do việc đó gây ra. Người thuê nhà bị đuổi khỏi căn hộ một cách phi pháp có thể gọi cho cảnh sát.
  • Việc cắt các dịch vụ tiện nghi công cộng là vi phạm pháp luật. Luật pháp Tiểu Bang Washington cấm việc cố ý cắt các dịch vụ tiện nghi của người thuê nhà, ngoại trừ việc cắt tiện nghi trong một thời gian ngắn để sửa chữa. Người thuê nhà có thể ra Tòa Án Giải Quyết Tranh Chấp Nhỏ để đòi đến $100 mỗi ngày hoặc phần ngày họ bị mất dich vụ tiện nghi cũng như đòi bồi thường cho các thiệt hại thực tế.
  • Lấy đi hoặc giữ lại đồ đạc của người thuê nhà thay vì đòi tiền thuê nhà là vi phạm pháp luật. Luật pháp cấm người chủ cho thuê lấy tài sản của người thuê để bù đắp vào chi phí tiền nhà mà người thuê đang nợ. Người thuê nhà có thể viết thư cho chủ nhà để đòi lại những tài sản đó. Nếu tài sản không được trả lại, họ có thể kiện để đòi lại giá trị tài sản bị thu giữ cùng với số tiền thiệt hại thực tế, và nếu chủ nhà vẫn cố ý từ chối trả lại tài sản thì họ còn có thể đòi được bồi thường đến $500 cho mỗi ngày tài sản bị thu giữ đến mức tổng cộng là $5000.
  • Hủy bỏ hộp đồng thuê nhà và tăng tiền nhà vì lý do trả thù hoặc kỳ thị là vi phạm pháp luật.* Việc trả thù người thuê nhà khi họ đòi quyền pháp định của mình là bị cấm chiếu theo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà. Tòa án có thể phán quyết rằng một chủ nhà đã vi phạm luật cấm trả thù người thuê nhà nếu chủ nhà có hành động tiêu cực chống lại người thuê nhà trong vòng 90 ngày sau khi người thuê nhà đó đòi quyền của mình chiếu theo Luật Cho Thuê và Thuê Nhà. Ví dụ, nếu chủ nhà gửi thông báo nói là người thuê không trả tiền nhà khi họ thực sự trả đủ tiền thuê chỉ vì người thuê đó đã yêu cầu sửa chữa hỏng hóc, thì đó có thể bị coi là việc trả thù. Tuy nhiên, việc đó vẫn cực kỳ khó khăn để chứng minh và có thể không đủ để ngăn chặn việc tiến hành một vụ kiện trục xuất. Nhớ lưu lại càng nhiều văn bản chứng cứ càng tốt. Quý vị có thể nêu ra việc bị trả thù khi trình bày các lý do bào chữa trong bản trả lời với tòa, và cũng có thể đưa ra để tranh luận trong phiên tòa.

Tenants Union Tenant Counselors are not attorneys, and this information should not be considered legal advice. Please read our full Tenant Union Disclaimer.