Know Your Rights » Duổi và chấm dứt

Thu hồi

Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà permalink

Việc hủy bỏ hợp đồng thuê nhà là khác với việc trục xuất. Hủy bỏ hợp đồng thuê nhà có nghĩa là người chủ nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê và yêu cầu người thuê dọn ra khỏi đơn vị cho thuê. Người thuê có thể bị hủy bỏ hợp đồng thuê và dọn ra khỏi nhà mà không bị trục xuất. Trục xuất là việc đưa đơn kiện trên tòa án và thủ tục diễn ra sau đó để đuổi người thuê ra khỏi nhà nếu người đó không chịu dọn ra.

Người thuê nhà theo tháng phải được thông báo bằng văn bản ít nhất là 20 ngày trước ngày thuê cuối cùng khi chủ nhà có ý định hủy bỏ hợp đồng thuê nhà. Thông báo trước 20 ngày như vậy đôi khi còn được gọi là thông báo “không nêu lý do”. Tại hầu hết các thành phố trong tiểu bang Washington, người chủ cho thuê không cần phải đưa ra lý do vì sao họ yêu cầu người thuê dọn ra, và hiện tại luật Washington không đề cập đến quyền gia hạn. Nếu người thuê nhà nhận thông báo trước 20 ngày về việc phải dọn ra mà không thực hiện trong vòng 20 ngày đó, như vậy người thuê nhà trở thành người ở lai căn hộ lâu hơn pháp luật cho phép và người chủ cho thuê có thể nộp đơn kiện để trục xuất họ.

Read more on "Hủy Bỏ Hợp Đồng Thuê Nhà" »

Những Điều Cần Biết Về Việc Trục Xuất permalink

Bản hướng dẫn này nhằm mục đích mô tả khái quát về quy trình trục xuất và cung cấp cho người thuê nhà một số kiến thức căn bản về tiến trình trực xuất có thể diễn ra trên các tòa án ở tiểu bang Washington. Quy trình trục xuất có tên là “thủ tục trục xuất người chiếm hữu bất hợp pháp,” và luật pháp cho phép người chủ nhà đưa đơn kiện trên tòa án để đuổi người thuê ra khỏi đơn vị cho thuê. Điều cốt yếu là tất cả người thuê nhà đang đối mặt với khả năng bị trục xuất nên nói chuyện trực tiếp với luật sư về hoàn cảnh của họ để được tư vấn, hỗ trợ và nếu muốn thì nhờ luật sư đại diện. Để biết thêm về các nguồn thông tin và hỗ trợ, xem phần Các Nguồn Trợ Giúp Dành Cho Người Thuê Nhà.

Read more on "Những Điều Cần Biết Về Việc Trục Xuất" »

Lịch Trình Trục Xuất permalink

Thủ tục trục xuất ở Tiểu Bang Washington thường mất khoảng ba tuần kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, nhưng khoảng thời gian này có thể thay đổi. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể tác động đến thời gian thực hiện thủ tục trục xuất. Dưới đây là một lịch trình điển hình cho việc trục xuất vì lý do không trả tiền nhà. Lịch trình này giả định rằng chủ nhà xúc tiến thủ tục trục xuất càng nhanh càng tốt trong phạm vi luật cho phép. Lịch trình này chỉ là một ví dụ. Đừng nghĩ rằng tiến trình của quý vị cũng sẽ nhanh như thế. Nói chuyện với một luật sư để biết thêm thông tin về trường hợp cụ thể của quý vị.

Read more on "Lịch Trình Trục Xuất" »

Những Hành Động Vị Phạm Pháp Luật Của Người Cho Thuê permalink

  • Việc tự ý trục xuất là vi phạm pháp luật. Người cho thuê không được đuổi người thuê ra khỏi căn hộ nếu không có lệnh của tòa. Lệnh trục xuất phải do tòa án phán quyết và cảnh sát trưởng của quận tống đạt, rồi cảnh sát trưởng cũng sẽ giám sát việc đưa người thuê ra khỏi căn hộ nếu họ chưa dọn đi. Nếu bị đuổi nhà theo cách không đúng với luật pháp thì người thuê nhà có thể gọi cho cảnh sát.
  • Việc khóa cửa nhốt người thuê ở ngoài là vi phạm pháp luật. Người cho thuê không được đổi ổ khóa để giới hạn người thuê nhà ra vào căn hộ, ngay cả khi đang tiến hành vụ kiện trục xuất hoặc có lệnh trục xuất người thuê nhà đó. Nếu bị khóa nhốt ở ngoài một cách phi pháp, người thuê nhà có quyền tìm cách vào lại căn hộ nhưng phải trả chi phí sửa chữa bất cứ thiệt hại nào do việc đó gây ra. Người thuê nhà bị đuổi khỏi căn hộ một cách phi pháp có thể gọi cho cảnh sát.

Read more on "Những Hành Động Vị Phạm Pháp Luật Của Người Cho Thuê" »